Γιόγκα για Καθημερινή Αποκατασταση – Yoga for Daily Recovery

06/04/2019, 10:00 – 11:30, Yoga Masterclass

(English translation below)

Αυτή είναι μια πρακτική που μου διδαξε ο δάσκαλός μου (Paul Harvey) και ονομάζεται Vinyasa Pratikryasana.

Είναι μια σύντομη ακολουθία γιόγκα επικεντρωμένη στην αποκατασταση από τις δυσκολιες της καθημερινής ζωής.

Στασεις, κινήσεις, αναπνοή και χαλάρωση.
Κατάλληλο για αρχάριους και άτομα με σωματικές προκλήσεις που μπορούν να γονατίζουν και να ξαπλωνουν στη πλατη τους.

Θα βιώσετε την πρακτική και το αποτέλεσμά της, επαναλαμβάνοντας τις στάσεις αρκετές φορές, με την βοήθειά μου, για να εξασφαλίσετε μια ευχάριστη και αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία.

Θα λάβετε ένα αντίγραφο της πρακτικής έτσι ώστε να μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι.

Η τιμή είναι 15 € και περιορίζεται σε 6 άτομα.

This is a practice taught to me by my teacher (Paul Harvey) called Vinyasa Pratikryasana.
It is a short yoga sequence focused on recovering from the struggles of daily life.
Postures, movements, breathing and relaxation.
Appropriate for complete beginners and individuals with physical challenges that can kneel and lie on their back.
You will experience the practice and its effect, repeating the postures several times with my assistance to ensure a pleasant and effective learning experience.
You will receive a copy of the practice so you can do it at home.

Price is 15€ and it is limited to 6 people.

To reserve a place please send me a message.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s