Γιόγκα για Καθημερινή Αποκατασταση – Yoga for Daily Recovery

06/04/2019, 10:00 – 11:30, Yoga Masterclass

(English translation below)

Αυτή είναι μια πρακτική που μου διδαξε ο δάσκαλός μου (Paul Harvey) και ονομάζεται Vinyasa Pratikryasana.

Είναι μια σύντομη ακολουθία γιόγκα επικεντρωμένη στην αποκατασταση από τις δυσκολιες της καθημερινής ζωής.

Στασεις, κινήσεις, αναπνοή και χαλάρωση.
Κατάλληλο για αρχάριους και άτομα με σωματικές προκλήσεις που μπορούν να γονατίζουν και να ξαπλωνουν στη πλατη τους.

Θα βιώσετε την πρακτική και το αποτέλεσμά της, επαναλαμβάνοντας τις στάσεις αρκετές φορές, με την βοήθειά μου, για να εξασφαλίσετε μια ευχάριστη και αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία.

Θα λάβετε ένα αντίγραφο της πρακτικής έτσι ώστε να μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι.

Η τιμή είναι 15 € και περιορίζεται σε 6 άτομα.

This is a practice taught to me by my teacher (Paul Harvey) called Vinyasa Pratikryasana.
It is a short yoga sequence focused on recovering from the struggles of daily life.
Postures, movements, breathing and relaxation.
Appropriate for complete beginners and individuals with physical challenges that can kneel and lie on their back.
You will experience the practice and its effect, repeating the postures several times with my assistance to ensure a pleasant and effective learning experience.
You will receive a copy of the practice so you can do it at home.

Price is 15€ and it is limited to 6 people.

To reserve a place please send me a message.

Easter Yoga in Crete, Greece

Dates:
April 12th to 14th (3 days)
April 19th to 21st (3 days)
April 8th to 14th (7 days)
April 15th to 21st (7 days)

Open to only three people (not complete beginners) per group/dates.

These are Yoga Coaching Retreats were I will be able to give you the appropriate support within the intimacy of a very small group setting. Personal boundaries are respected and adjustments are gentle and effective. Due to the nature of these retreats I will not work with standard class programs. Each practice and teachings shared will be largely determined by the participants.

The Three days Retreats include three Yoga Sessions of three hours each. The Seven days Retreats include seven Yoga Sessions of two hours each. The Yoga Sessions will include asana, pranayama, dharana-dhyana, chanting and yoga sutra (at least…).

The classes follow the tradition of Krishnamacharya as passed down by his son Desikachar and my teacher Paul Harvey (the viniyoga of yoga approach), with influences from my own background in Exercise Science and studies in several other relevant areas (eg. Happiness, Movement, Philosophy, Spirituality).

Classes are in the morning giving you the day to enjoy the many local beaches (one of them within 2 minutes walking distance) and the town of Agios Nikolaos (we are located within the town). Traditional restaurants and small Hotels are within walking distance from the Yoga Shala. 
I would love to talk to you to explain any details you would like clarified. For that send me a message here. If you would like to talk directly with me send me a message to organize a time.

The price for the 3 days Retreats is: 175€ – This price includes only Yoga tuition.
Book until the 5th of April and pay only 150€ (valid for the dates of 12th to the 14th of April).

Book until the 14th of April and pay only 150€ (valid for the dates of 19th to the 21st of April).

The price for the 7 days Retreats is: 350€ – This price includes only Yoga tuition.
Book until the 1st of April and pay only 297€ (valid for the dates of 8th to the 14th of April)

Book until the 8th of April and pay only 297€ (valid for the dates of 15th to the 21st of April)

Reserve your place now by sending me a message!

Ήχος στην πρακτική της Γιόγκα – Εισαγωγή (Sound in Yoga)

(Please scroll down for English translation)

Μια εισαγωγή στη χρήση του ήχου στην πρακτική της γιόγκα.

Ο ήχος έχει ισχυρή επίδραση στο σώμα και το μυαλό μας και όταν χρησιμοποιείται σωστά είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στην πορεία μας. Ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει τη διάθεσή μας και να αυξήσει την ενέργειά μας, να σταθεροποιήσει το μυαλό μας και να δημιουργήσει εστίαση ή να μας επιτρέψει να χαλαρώσουμε διανοητικά και σωματικά.

Θα ασκήσουμε τη χρήση ήχων για διαφορετικές επιδράσεις σε φυσικές στάσεις και κινήσεις, αναπνευστικές ασκήσεις και διαλογισμό.

Θα λάβετε επίσης ένα έγγραφο με τις πληροφορίες για να ασκείστε στο σπίτι σας.

Αυτές οι διδασκαλίες ευθυγραμμίζονται με την παράδοση Krishnamacharya, όπως μου την παρεδωσε ο δάσκαλός μου, Paul Harvey, και δεν περιέχουν θρησκευτικό νόημα.

Τιμή: 27 € Περιορίζεται σε μόλις 6 άτομα.
Για να διατηρήσετε τη θέση σας ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας στο ivan8amaral@gmail.com ή στείλτε μου απαντηση εδώ.

An introduction to the use of sound in the practice of yoga.

Sound has a powerful effect on our body and mind and when used appropriately it is an excellent tool in our path. Sound can be used to uplift our mood and increase our energy, stabilize our mind and create focus, or allow us to relax mentally and physically.

We will practice the use of sounds for different effects in physical postures and movements, breathing exercises and meditation.

You will also receive a document with the information for you to practice at home.

These teachings are in line with the tradition of Krishnamacharya as imparted to me by my teacher Paul Harvey and do not contain religious meaning.

Price: 27€ Limited to only 6 people.
For reserving your place or more information contact me directly on ivan8amaral@gmail.com or send me a post here.