Ήχος στην πρακτική της Γιόγκα – Εισαγωγή (Sound in Yoga)

(Please scroll down for English translation)

Μια εισαγωγή στη χρήση του ήχου στην πρακτική της γιόγκα.

Ο ήχος έχει ισχυρή επίδραση στο σώμα και το μυαλό μας και όταν χρησιμοποιείται σωστά είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στην πορεία μας. Ο ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει τη διάθεσή μας και να αυξήσει την ενέργειά μας, να σταθεροποιήσει το μυαλό μας και να δημιουργήσει εστίαση ή να μας επιτρέψει να χαλαρώσουμε διανοητικά και σωματικά.

Θα ασκήσουμε τη χρήση ήχων για διαφορετικές επιδράσεις σε φυσικές στάσεις και κινήσεις, αναπνευστικές ασκήσεις και διαλογισμό.

Θα λάβετε επίσης ένα έγγραφο με τις πληροφορίες για να ασκείστε στο σπίτι σας.

Αυτές οι διδασκαλίες ευθυγραμμίζονται με την παράδοση Krishnamacharya, όπως μου την παρεδωσε ο δάσκαλός μου, Paul Harvey, και δεν περιέχουν θρησκευτικό νόημα.

Τιμή: 27 € Περιορίζεται σε μόλις 6 άτομα.
Για να διατηρήσετε τη θέση σας ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου απευθείας στο ivan8amaral@gmail.com ή στείλτε μου απαντηση εδώ.

An introduction to the use of sound in the practice of yoga.

Sound has a powerful effect on our body and mind and when used appropriately it is an excellent tool in our path. Sound can be used to uplift our mood and increase our energy, stabilize our mind and create focus, or allow us to relax mentally and physically.

We will practice the use of sounds for different effects in physical postures and movements, breathing exercises and meditation.

You will also receive a document with the information for you to practice at home.

These teachings are in line with the tradition of Krishnamacharya as imparted to me by my teacher Paul Harvey and do not contain religious meaning.

Price: 27€ Limited to only 6 people.
For reserving your place or more information contact me directly on ivan8amaral@gmail.com or send me a post here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s